Alle vervoegingen van het werkwoord voorwerpen

infinitivus - infinitief infinitive
voorwerpen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • werp voor
 
 • werp voor jij/je?
jij, je
 • werpt voor
u
 • werpt voor
hij
zij, ze
het
men
 • werpt voor
zij, ze
wij, we
jullie
 • werpen voor
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • voorwerp
dat jij, je
 • voorwerpt
dat u
 • voorwerpt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • voorwerpt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • voorwerpen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • wierp voor
zij, ze
wij, we
jullie
 • wierpen voor
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • voorwierp
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • voorwierpen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • voorgeworpen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • voorwerpend