Alle vervoegingen van het werkwoord voortspruiten

infinitivus - infinitief infinitive
voortspruiten
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • spruit voort
 
 • spruit voort jij/je?
jij, je
 • spruit voort
u
 • spruit voort
hij
zij, ze
het
men
 • spruit voort
zij, ze
wij, we
jullie
 • spruiten voort
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • voortspruit
dat jij, je
 • voortspruit
dat u
 • voortspruit
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • voortspruit
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • voortspruiten
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sproot voort
zij, ze
wij, we
jullie
 • sproten voort
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • voortsproot
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • voortsproten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • voortgesproten
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • voortspruitend