Alle vervoegingen van het werkwoord vooroplopen

infinitivus - infinitief infinitive
vooroplopen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • loop voorop
 
 • loop voorop jij/je?
jij, je
 • loopt voorop
u
 • loopt voorop
hij
zij, ze
het
men
 • loopt voorop
zij, ze
wij, we
jullie
 • lopen voorop
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • vooroploop
dat jij, je
 • vooroploopt
dat u
 • vooroploopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • vooroploopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • vooroplopen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • liep voorop
zij, ze
wij, we
jullie
 • liepen voorop
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • vooropliep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • vooropliepen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • vooropgelopen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • vooroplopend