Alle vervoegingen van het werkwoord voorliggen

infinitivus - infinitief infinitive
voorliggen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • lig voor
 
 • lig voor jij/je?
jij, je
 • ligt voor
u
 • ligt voor
hij
zij, ze
het
men
 • ligt voor
zij, ze
wij, we
jullie
 • liggen voor
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • voorlig
dat jij, je
 • voorligt
dat u
 • voorligt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • voorligt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • voorliggen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • lag voor
zij, ze
wij, we
jullie
 • lagen voor
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • voorlag
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • voorlagen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • voorgelegen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • voorliggend