Verleden tijd van het werkwoord verzwelgen

infinitivus - infinitief infinitive
verzwelgen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
  • verzwolg
zij, ze
wij, we
jullie
  • verzwolgen