Alle vervoegingen van het werkwoord toezenden

infinitivus - infinitief infinitive
toezenden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • zend toe
 
 • zend toe jij/je?
jij, je
 • zendt toe
u
 • zendt toe
hij
zij, ze
het
men
 • zendt toe
zij, ze
wij, we
jullie
 • zenden toe
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • toezend
dat jij, je
 • toezendt
dat u
 • toezendt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • toezendt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • toezenden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zond toe
zij, ze
wij, we
jullie
 • zonden toe
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • toezond
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • toezonden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • toegezonden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • toezendend