Alle vervoegingen van het werkwoord toewerpen

infinitivus - infinitief infinitive
toewerpen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • werp toe
 
 • werp toe jij/je?
jij, je
 • werpt toe
u
 • werpt toe
hij
zij, ze
het
men
 • werpt toe
zij, ze
wij, we
jullie
 • werpen toe
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • toewerp
dat jij, je
 • toewerpt
dat u
 • toewerpt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • toewerpt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • toewerpen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • wierp toe
zij, ze
wij, we
jullie
 • wierpen toe
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • toewierp
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • toewierpen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • toegeworpen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • toewerpend