Alle vervoegingen van het werkwoord toebrengen

infinitivus - infinitiefinfinitive
toebrengen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • breng toe
 
 • breng toe jij/je?
jij, je
 • brengt toe
u
 • brengt toe
hij
zij, ze
het
men
 • brengt toe
zij, ze
wij, we
jullie
 • brengen toe
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • toebreng
dat jij, je
 • toebrengt
dat u
 • toebrengt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • toebrengt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • toebrengen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • bracht toe
zij, ze
wij, we
jullie
 • brachten toe
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • toebracht
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • toebrachten
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • toegebracht
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • toebrengend