Alle vervoegingen van het werkwoord toebedenken

infinitivus - infinitief infinitive
toebedenken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • bedenk toe
 
 • bedenk toe jij/je?
jij, je
 • bedenkt toe
u
 • bedenkt toe
hij
zij, ze
het
men
 • bedenkt toe
zij, ze
wij, we
jullie
 • bedenken toe
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • toebedenk
dat jij, je
 • toebedenkt
dat u
 • toebedenkt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • toebedenkt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • toebedenken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • bedacht toe
zij, ze
wij, we
jullie
 • bedachten toe
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • toebedacht
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • toebedachten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • toebedacht
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • toebedenkend