Alle vervoegingen van het werkwoord teweegbrengen

infinitivus - infinitief infinitive
teweegbrengen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • breng teweeg
 
 • breng teweeg jij/je?
jij, je
 • brengt teweeg
u
 • brengt teweeg
hij
zij, ze
het
men
 • brengt teweeg
zij, ze
wij, we
jullie
 • brengen teweeg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • teweegbreng
dat jij, je
 • teweegbrengt
dat u
 • teweegbrengt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • teweegbrengt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • teweegbrengen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • bracht teweeg
zij, ze
wij, we
jullie
 • brachten teweeg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • teweegbracht
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • teweegbrachten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • teweeggebracht
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • teweegbrengend