Alle vervoegingen van het werkwoord terugzoeken

infinitivus - infinitief infinitive
terugzoeken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • zoek terug
 
 • zoek terug jij/je?
jij, je
 • zoekt terug
u
 • zoekt terug
hij
zij, ze
het
men
 • zoekt terug
zij, ze
wij, we
jullie
 • zoeken terug
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • terugzoek
dat jij, je
 • terugzoekt
dat u
 • terugzoekt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terugzoekt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • terugzoeken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zocht terug
zij, ze
wij, we
jullie
 • zochten terug
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terugzocht
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • terugzochten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • teruggezocht
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • terugzoekend