Alle vervoegingen van het werkwoord terugsluipen

infinitivus - infinitief infinitive
terugsluipen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • sluip terug
 
 • sluip terug jij/je?
jij, je
 • sluipt terug
u
 • sluipt terug
hij
zij, ze
het
men
 • sluipt terug
zij, ze
wij, we
jullie
 • sluipen terug
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • terugsluip
dat jij, je
 • terugsluipt
dat u
 • terugsluipt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terugsluipt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • terugsluipen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sloop terug
zij, ze
wij, we
jullie
 • slopen terug
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terugsloop
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • terugslopen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • teruggeslopen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • terugsluipend