Alle vervoegingen van het werkwoord terugschrikken

infinitivus - infinitief infinitive
terugschrikken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • schrik terug
 
 • schrik terug jij/je?
jij, je
 • schrikt terug
u
 • schrikt terug
hij
zij, ze
het
men
 • schrikt terug
zij, ze
wij, we
jullie
 • schrikken terug
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • terugschrik
dat jij, je
 • terugschrikt
dat u
 • terugschrikt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terugschrikt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • terugschrikken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • schrok terug
 • schrikte terug
zij, ze
wij, we
jullie
 • schrokken terug
 • schrikten terug
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terugschrok
 • terugschrikte
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • terugschrokken
 • terugschrikten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • teruggeschrokken
 • teruggeschrikt
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • terugschrikkend