Alle vervoegingen van het werkwoord terugnemen

infinitivus - infinitief infinitive
terugnemen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • neem terug
 
 • neem terug jij/je?
jij, je
 • neemt terug
u
 • neemt terug
hij
zij, ze
het
men
 • neemt terug
zij, ze
wij, we
jullie
 • nemen terug
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • terugneem
dat jij, je
 • terugneemt
dat u
 • terugneemt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terugneemt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • terugnemen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • nam terug
zij, ze
wij, we
jullie
 • namen terug
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terugnam
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • terugnamen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • teruggenomen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • terugnemend