Alle vervoegingen van het werkwoord teruglopen

infinitivus - infinitief infinitive
teruglopen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • loop terug
 
 • loop terug jij/je?
jij, je
 • loopt terug
u
 • loopt terug
hij
zij, ze
het
men
 • loopt terug
zij, ze
wij, we
jullie
 • lopen terug
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • terugloop
dat jij, je
 • terugloopt
dat u
 • terugloopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terugloopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • teruglopen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • liep terug
zij, ze
wij, we
jullie
 • liepen terug
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • terugliep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • terugliepen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • teruggelopen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • teruglopend