Alle vervoegingen van het werkwoord tegenwerpen

infinitivus - infinitief infinitive
tegenwerpen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • werp tegen
 
 • werp tegen jij/je?
jij, je
 • werpt tegen
u
 • werpt tegen
hij
zij, ze
het
men
 • werpt tegen
zij, ze
wij, we
jullie
 • werpen tegen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • tegenwerp
dat jij, je
 • tegenwerpt
dat u
 • tegenwerpt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • tegenwerpt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • tegenwerpen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • wierp tegen
zij, ze
wij, we
jullie
 • wierpen tegen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • tegenwierp
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • tegenwierpen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • tegengeworpen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • tegenwerpend