Alle vervoegingen van het werkwoord stilliggen

infinitivus - infinitief infinitive
stilliggen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • lig stil
 
 • lig stil jij/je?
jij, je
 • ligt stil
u
 • ligt stil
hij
zij, ze
het
men
 • ligt stil
zij, ze
wij, we
jullie
 • liggen stil
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • stillig
dat jij, je
 • stilligt
dat u
 • stilligt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • stilligt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • stilliggen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • lag stil
zij, ze
wij, we
jullie
 • lagen stil
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • stillag
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • stillagen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • stilgelegen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • stilliggend