Alle vervoegingen van het werkwoord schoolblijven

infinitivus - infinitief infinitive
schoolblijven
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • blijf school
 
 • blijf school jij/je?
jij, je
 • blijft school
u
 • blijft school
hij
zij, ze
het
men
 • blijft school
zij, ze
wij, we
jullie
 • blijven school
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • schoolblijf
dat jij, je
 • schoolblijft
dat u
 • schoolblijft
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • schoolblijft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • schoolblijven
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • bleef school
zij, ze
wij, we
jullie
 • bleven school
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • schoolbleef
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • schoolbleven
participium - voltooid deelwoord past participle
 • schoolgebleven
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • schoolblijvend