Alle vervoegingen van het werkwoord scheeftrekken

infinitivus - infinitief infinitive
scheeftrekken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • trek scheef
 
 • trek scheef jij/je?
jij, je
 • trekt scheef
u
 • trekt scheef
hij
zij, ze
het
men
 • trekt scheef
zij, ze
wij, we
jullie
 • trekken scheef
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • scheeftrek
dat jij, je
 • scheeftrekt
dat u
 • scheeftrekt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • scheeftrekt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • scheeftrekken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • trok scheef
zij, ze
wij, we
jullie
 • trokken scheef
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • scheeftrok
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • scheeftrokken
participium - voltooid deelwoord past participle
 • scheefgetrokken
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • scheeftrekkend