Alle vervoegingen van het werkwoord samenroepen

infinitivus - infinitief infinitive
samenroepen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • roep samen
 
 • roep samen jij/je?
jij, je
 • roept samen
u
 • roept samen
hij
zij, ze
het
men
 • roept samen
zij, ze
wij, we
jullie
 • roepen samen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • samenroep
dat jij, je
 • samenroept
dat u
 • samenroept
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • samenroept
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • samenroepen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • riep samen
zij, ze
wij, we
jullie
 • riepen samen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • samenriep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • samenriepen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • samengeroepen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • samenroepend