Alle vervoegingen van het werkwoord samennemen

infinitivus - infinitief infinitive
samennemen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • neem samen
 
 • neem samen jij/je?
jij, je
 • neemt samen
u
 • neemt samen
hij
zij, ze
het
men
 • neemt samen
zij, ze
wij, we
jullie
 • nemen samen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • samenneem
dat jij, je
 • samenneemt
dat u
 • samenneemt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • samenneemt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • samennemen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • nam samen
zij, ze
wij, we
jullie
 • namen samen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • samennam
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • samennamen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • samengenomen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • samennemend