Alle vervoegingen van het werkwoord optreden

infinitivus - infinitief infinitive
optreden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • treed op
 
 • treed op jij/je?
jij, je
 • treedt op
u
 • treedt op
hij
zij, ze
het
men
 • treedt op
zij, ze
wij, we
jullie
 • treden op
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • optreed
dat jij, je
 • optreedt
dat u
 • optreedt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • optreedt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • optreden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • trad op
zij, ze
wij, we
jullie
 • traden op
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • optrad
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • optraden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • opgetreden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • optredend