Alle vervoegingen van het werkwoord naaktlopen

infinitivus - infinitief infinitive
naaktlopen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • loop naakt
 
 • loop naakt jij/je?
jij, je
 • loopt naakt
u
 • loopt naakt
hij
zij, ze
het
men
 • loopt naakt
zij, ze
wij, we
jullie
 • lopen naakt
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • naaktloop
dat jij, je
 • naaktloopt
dat u
 • naaktloopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • naaktloopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • naaktlopen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • liep naakt
zij, ze
wij, we
jullie
 • liepen naakt
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • naaktliep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • naaktliepen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • naaktgelopen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • naaktlopend