Alle vervoegingen van het werkwoord meezoeken

infinitivus - infinitief infinitive
meezoeken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • zoek mee
 
 • zoek mee jij/je?
jij, je
 • zoekt mee
u
 • zoekt mee
hij
zij, ze
het
men
 • zoekt mee
zij, ze
wij, we
jullie
 • zoeken mee
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • meezoek
dat jij, je
 • meezoekt
dat u
 • meezoekt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • meezoekt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • meezoeken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zocht mee
zij, ze
wij, we
jullie
 • zochten mee
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • meezocht
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • meezochten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • meegezocht
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • meezoekend