Alle vervoegingen van het werkwoord losliggen

infinitivus - infinitief infinitive
losliggen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • lig los
 
 • lig los jij/je?
jij, je
 • ligt los
u
 • ligt los
hij
zij, ze
het
men
 • ligt los
zij, ze
wij, we
jullie
 • liggen los
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • loslig
dat jij, je
 • losligt
dat u
 • losligt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • losligt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • losliggen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • lag los
zij, ze
wij, we
jullie
 • lagen los
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • loslag
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • loslagen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • losgelegen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • losliggend