Alle vervoegingen van het werkwoord loskopen

infinitivus - infinitief infinitive
loskopen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • koop los
 
 • koop los jij/je?
jij, je
 • koopt los
u
 • koopt los
hij
zij, ze
het
men
 • koopt los
zij, ze
wij, we
jullie
 • kopen los
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • loskoop
dat jij, je
 • loskoopt
dat u
 • loskoopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • loskoopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • loskopen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • kocht los
zij, ze
wij, we
jullie
 • kochten los
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • loskocht
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • loskochten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • losgekocht
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • loskopend