Alle vervoegingen van het werkwoord leeglopen

infinitivus - infinitief infinitive
leeglopen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • loop leeg
 
 • loop leeg jij/je?
jij, je
 • loopt leeg
u
 • loopt leeg
hij
zij, ze
het
men
 • loopt leeg
zij, ze
wij, we
jullie
 • lopen leeg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • leegloop
dat jij, je
 • leegloopt
dat u
 • leegloopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • leegloopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • leeglopen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • liep leeg
zij, ze
wij, we
jullie
 • liepen leeg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • leegliep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • leegliepen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • leeggelopen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • leeglopend