Alle vervoegingen van het werkwoord leegkopen

infinitivus - infinitief infinitive
leegkopen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • koop leeg
 
 • koop leeg jij/je?
jij, je
 • koopt leeg
u
 • koopt leeg
hij
zij, ze
het
men
 • koopt leeg
zij, ze
wij, we
jullie
 • kopen leeg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • leegkoop
dat jij, je
 • leegkoopt
dat u
 • leegkoopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • leegkoopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • leegkopen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • kocht leeg
zij, ze
wij, we
jullie
 • kochten leeg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • leegkocht
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • leegkochten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • leeggekocht
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • leegkopend