Alle vervoegingen van het werkwoord leegeten

infinitivus - infinitief infinitive
leegeten
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • eet leeg
 
 • eet leeg jij/je?
jij, je
 • eet leeg
u
 • eet leeg
hij
zij, ze
het
men
 • eet leeg
zij, ze
wij, we
jullie
 • eten leeg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • leegeet
dat jij, je
 • leegeet
dat u
 • leegeet
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • leegeet
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • leegeten
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • at leeg
zij, ze
wij, we
jullie
 • aten leeg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • leegat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • leegaten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • leeggegeten
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • leegetend