Alle vervoegingen van het werkwoord kromliggen

infinitivus - infinitief infinitive
kromliggen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • lig krom
 
 • lig krom jij/je?
jij, je
 • ligt krom
u
 • ligt krom
hij
zij, ze
het
men
 • ligt krom
zij, ze
wij, we
jullie
 • liggen krom
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • kromlig
dat jij, je
 • kromligt
dat u
 • kromligt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • kromligt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • kromliggen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • lag krom
zij, ze
wij, we
jullie
 • lagen krom
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • kromlag
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • kromlagen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • kromgelegen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • kromliggend