Verleden tijd van het werkwoord heroverwegen

infinitivus - infinitief infinitive
heroverwegen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
  • heroverwoog
zij, ze
wij, we
jullie
  • heroverwogen