Verleden tijd van het werkwoord herkiezen

infinitivus - infinitief infinitive
herkiezen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
  • herkoos
zij, ze
wij, we
jullie
  • herkozen