Alle vervoegingen van het werkwoord hardlopen

infinitivus - infinitief infinitive
hardlopen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • loop hard
 
 • loop hard jij/je?
jij, je
 • loopt hard
u
 • loopt hard
hij
zij, ze
het
men
 • loopt hard
zij, ze
wij, we
jullie
 • lopen hard
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • hardloop
dat jij, je
 • hardloopt
dat u
 • hardloopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • hardloopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • hardlopen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • liep hard
zij, ze
wij, we
jullie
 • liepen hard
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • hardliep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • hardliepen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • hardgelopen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • hardlopend