Alle vervoegingen van het werkwoord gladscheren

infinitivus - infinitief infinitive
gladscheren
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • scheer glad
 
 • scheer glad jij/je?
jij, je
 • scheert glad
u
 • scheert glad
hij
zij, ze
het
men
 • scheert glad
zij, ze
wij, we
jullie
 • scheren glad
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • gladscheer
dat jij, je
 • gladscheert
dat u
 • gladscheert
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • gladscheert
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • gladscheren
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • schoor glad
zij, ze
wij, we
jullie
 • schoren glad
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • gladschoor
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • gladschoren
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gladgeschoren
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • gladscherend