Alle vervoegingen van het werkwoord gelijktrekken

infinitivus - infinitief infinitive
gelijktrekken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • trek gelijk
 
 • trek gelijk jij/je?
jij, je
 • trekt gelijk
u
 • trekt gelijk
hij
zij, ze
het
men
 • trekt gelijk
zij, ze
wij, we
jullie
 • trekken gelijk
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • gelijktrek
dat jij, je
 • gelijktrekt
dat u
 • gelijktrekt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • gelijktrekt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • gelijktrekken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • trok gelijk
zij, ze
wij, we
jullie
 • trokken gelijk
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • gelijktrok
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • gelijktrokken
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gelijkgetrokken
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • gelijktrekkend