Alle vervoegingen van het werkwoord drooglopen

infinitivus - infinitief infinitive
drooglopen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • loop droog
 
 • loop droog jij/je?
jij, je
 • loopt droog
u
 • loopt droog
hij
zij, ze
het
men
 • loopt droog
zij, ze
wij, we
jullie
 • lopen droog
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • droogloop
dat jij, je
 • droogloopt
dat u
 • droogloopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • droogloopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • drooglopen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • liep droog
zij, ze
wij, we
jullie
 • liepen droog
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • droogliep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • droogliepen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • drooggelopen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • drooglopend