Alle vervoegingen van het werkwoord doorslapen

infinitivus - infinitiefinfinitive
doorslapen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • slaap door
 
 • slaap door jij/je?
jij, je
 • slaapt door
u
 • slaapt door
hij
zij, ze
het
men
 • slaapt door
zij, ze
wij, we
jullie
 • slapen door
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • doorslaap
dat jij, je
 • doorslaapt
dat u
 • doorslaapt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorslaapt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorslapen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sliep door
zij, ze
wij, we
jullie
 • sliepen door
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorsliep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorsliepen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • doorgeslapen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • doorslapend