Alle vervoegingen van het werkwoord doorrijgen

infinitivus - infinitiefinfinitive
doorrijgen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • rijg door
 
 • rijg door jij/je?
jij, je
 • rijgt door
u
 • rijgt door
hij
zij, ze
het
men
 • rijgt door
zij, ze
wij, we
jullie
 • rijgen door
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • doorrijg
dat jij, je
 • doorrijgt
dat u
 • doorrijgt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorrijgt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorrijgen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • reeg door
zij, ze
wij, we
jullie
 • regen door
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorreeg
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorregen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • doorgeregen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • doorrijgend