Alle vervoegingen van het werkwoord doorliggen

infinitivus - infinitief infinitive
doorliggen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • lig door
 
 • lig door jij/je?
jij, je
 • ligt door
u
 • ligt door
hij
zij, ze
het
men
 • ligt door
zij, ze
wij, we
jullie
 • liggen door
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • doorlig
dat jij, je
 • doorligt
dat u
 • doorligt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorligt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorliggen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • lag door
zij, ze
wij, we
jullie
 • lagen door
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorlag
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorlagen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • doorgelegen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • doorliggend