Alle vervoegingen van het werkwoord doorkerven

infinitivus - infinitiefinfinitive
doorkerven
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • kerf door
 
 • kerf door jij/je?
jij, je
 • kerft door
u
 • kerft door
hij
zij, ze
het
men
 • kerft door
zij, ze
wij, we
jullie
 • kerven door
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • doorkerf
dat jij, je
 • doorkerft
dat u
 • doorkerft
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorkerft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorkerven
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • korf door
 • kerfde door
zij, ze
wij, we
jullie
 • korven door
 • kerfden door
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorkorf
 • doorkerfde
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorkorven
 • doorkerfden
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • doorgekorven
 • doorgekerfd
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • doorkervend