Alle vervoegingen van het werkwoord dooreenlopen

infinitivus - infinitiefinfinitive
dooreenlopen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • loop dooreen
 
 • loop dooreen jij/je?
jij, je
 • loopt dooreen
u
 • loopt dooreen
hij
zij, ze
het
men
 • loopt dooreen
zij, ze
wij, we
jullie
 • lopen dooreen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • dooreenloop
dat jij, je
 • dooreenloopt
dat u
 • dooreenloopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • dooreenloopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • dooreenlopen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • liep dooreen
zij, ze
wij, we
jullie
 • liepen dooreen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • dooreenliep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • dooreenliepen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • dooreengelopen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • dooreenlopend