Alle vervoegingen van het werkwoord doodschrikken

infinitivus - infinitief infinitive
doodschrikken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • schrik dood
 
 • schrik dood jij/je?
jij, je
 • schrikt dood
u
 • schrikt dood
hij
zij, ze
het
men
 • schrikt dood
zij, ze
wij, we
jullie
 • schrikken dood
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • doodschrik
dat jij, je
 • doodschrikt
dat u
 • doodschrikt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doodschrikt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doodschrikken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • schrok dood
zij, ze
wij, we
jullie
 • schrokken dood
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doodschrok
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doodschrokken
participium - voltooid deelwoord past participle
 • doodgeschrokken
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • doodschrikkend