Alle vervoegingen van het werkwoord doodliggen

infinitivus - infinitief infinitive
doodliggen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • lig dood
 
 • lig dood jij/je?
jij, je
 • ligt dood
u
 • ligt dood
hij
zij, ze
het
men
 • ligt dood
zij, ze
wij, we
jullie
 • liggen dood
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • doodlig
dat jij, je
 • doodligt
dat u
 • doodligt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doodligt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doodliggen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • lag dood
zij, ze
wij, we
jullie
 • lagen dood
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doodlag
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doodlagen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • doodgelegen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • doodliggend