Alle vervoegingen van het werkwoord doodblijven

infinitivus - infinitief infinitive
doodblijven
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • blijf dood
 
 • blijf dood jij/je?
jij, je
 • blijft dood
u
 • blijft dood
hij
zij, ze
het
men
 • blijft dood
zij, ze
wij, we
jullie
 • blijven dood
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • doodblijf
dat jij, je
 • doodblijft
dat u
 • doodblijft
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doodblijft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doodblijven
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • bleef dood
zij, ze
wij, we
jullie
 • bleven dood
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doodbleef
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doodbleven
participium - voltooid deelwoord past participle
 • doodgebleven
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • doodblijvend