Alle vervoegingen van het werkwoord dichttrekken

infinitivus - infinitief infinitive
dichttrekken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • trek dicht
 
 • trek dicht jij/je?
jij, je
 • trekt dicht
u
 • trekt dicht
hij
zij, ze
het
men
 • trekt dicht
zij, ze
wij, we
jullie
 • trekken dicht
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • dichttrek
dat jij, je
 • dichttrekt
dat u
 • dichttrekt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • dichttrekt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • dichttrekken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • trok dicht
zij, ze
wij, we
jullie
 • trokken dicht
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • dichttrok
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • dichttrokken
participium - voltooid deelwoord past participle
 • dichtgetrokken
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • dichttrekkend