Alle vervoegingen van het werkwoord deelnemen

infinitivus - infinitief infinitive
deelnemen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • neem deel
 
 • neem deel jij/je?
jij, je
 • neemt deel
u
 • neemt deel
hij
zij, ze
het
men
 • neemt deel
zij, ze
wij, we
jullie
 • nemen deel
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • deelneem
dat jij, je
 • deelneemt
dat u
 • deelneemt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • deelneemt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • deelnemen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • nam deel
zij, ze
wij, we
jullie
 • namen deel
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • deelnam
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • deelnamen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • deelgenomen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • deelnemend