Alle vervoegingen van het werkwoord bovenliggen

infinitivus - infinitiefinfinitive
bovenliggen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • lig boven
 
 • lig boven jij/je?
jij, je
 • ligt boven
u
 • ligt boven
hij
zij, ze
het
men
 • ligt boven
zij, ze
wij, we
jullie
 • liggen boven
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • bovenlig
dat jij, je
 • bovenligt
dat u
 • bovenligt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bovenligt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bovenliggen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • lag boven
zij, ze
wij, we
jullie
 • lagen boven
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bovenlag
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bovenlagen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • bovengelegen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • bovenliggend