Alle vervoegingen van het werkwoord binnenlopen

infinitivus - infinitiefinfinitive
binnenlopen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • loop binnen
 
 • loop binnen jij/je?
jij, je
 • loopt binnen
u
 • loopt binnen
hij
zij, ze
het
men
 • loopt binnen
zij, ze
wij, we
jullie
 • lopen binnen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • binnenloop
dat jij, je
 • binnenloopt
dat u
 • binnenloopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • binnenloopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • binnenlopen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • liep binnen
zij, ze
wij, we
jullie
 • liepen binnen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • binnenliep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • binnenliepen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • binnengelopen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • binnenlopend