Verleden tijd van het werkwoord binnenkrijgen

infinitivus - infinitief infinitive
binnenkrijgen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
  • kreeg binnen
zij, ze
wij, we
jullie
  • kregen binnen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
  • binnenkreeg
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
  • binnenkregen