Alle vervoegingen van het werkwoord bijtrekken

infinitivus - infinitiefinfinitive
bijtrekken
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • trek bij
 
 • trek bij jij/je?
jij, je
 • trekt bij
u
 • trekt bij
hij
zij, ze
het
men
 • trekt bij
zij, ze
wij, we
jullie
 • trekken bij
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • bijtrek
dat jij, je
 • bijtrekt
dat u
 • bijtrekt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bijtrekt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bijtrekken
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • trok bij
zij, ze
wij, we
jullie
 • trokken bij
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bijtrok
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bijtrokken
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • bijgetrokken
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • bijtrekkend